Skip to main content

Takajarrupolkimen korkeuden ja vapaan liikkeen säätö

Jarrupolkimen korkeus on säädettävä ennen jarrupolkimen vapaan liikkeen säätämistä.


1. Tarkista jarrupolkimen korkeus jalkatapista (a). Jarrupolkimen tulee olla noin 85 mm jalkatuen yläreunan yläpuolella.


2. Löysää vastamutteri (1).
3. Säädä säätöruuvista (2). Jarrupoljin nousee ylemmäs, kun säätöruuvia kierretään vastapäivään ja laskee alemmas kun ruuvia kierretään myötäpäivään.
4. Kiristä (7 Nm) vastamutteri.

5. Tarkista jarrupolkimen vapaa liike (a). Jarrupolkimen päässä tulee olla 20-30 mm vapaa liike.


6. Säädä tarvittaessa. Vapaa liike kasvaa kun kierrät jarrutangossa olevaa säätöruuvia (1) vastapäivään, ja pienenee kun kierrät ruuvia myötäpäivään.

Tarkista, ettei jarru laahaa jarrun säätämisen jälkeen.